pBel ons:  0316 525 025

vgo rgs ondersteuning

vgo rgs ondersteuning

Als onafhankelijk adviseur en kennisbaken binnen diverse organisaties zorgen wij voor het scheiden van de controlerende en uitvoerende machten. (Trias politica) Dit zou voor iedere vastgoedorganisaties een must én basis moeten zijn om de vastgoedportefeuille, binnen de vooraf gezamenlijk bepaalde kwaliteit (KPI) en budgetten (MJOB), succesvol te beheren.

Wij zijn voorstander van het resultaat gericht samenwerken (RGS), maar dan wél in een gecontroleerde omgeving, waar risico’s transparant beheerst worden. Door het leveren van onze brede expertise en praktische knowhow, die normaal vooral bij de uitvoerende partij ligt, kunt u nu de regie op resultaat en het eigenaarschap volledig in eigen hand houden.

Als bruggenbouwers tussen opdrachtgever en –nemer kunnen wij onze ervaringen, reeds bewezen concepten en ons landelijk netwerk op verschillende plaatsen binnen uw organisatie inzetten. Wij koppelen daarbij het onderhoudsscenario, dagelijks onderhoud (DO) en planmatig onderhoud (PO), waar wenselijk aan de gewenste duurzaamheidsopgave.

STRUCTUREEL

Naast de uitvoerende capaciteitsondersteuning bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van ons flexibel bedrijfsbureau. Binnen dit Team realiseren wij voor u een flexibele schil voor vraagstukken als implementeren van RGS en procesmatig werken, proces verander management, directie ondersteuning, strategisch beleid, etc. Onze relaties vragen steeds vaker structureel ondersteuning, daar men een strategische keuze binnen de organisatie heeft gemaakt of geen mogelijkheid ziet, om zelf deze kennis in te gaan kopen.

PROJECTMATIG

Een andere veel voorkomende variant is dat Profrema het verandermanagement van de bestaande organisaties voor haar rekening neemt. Wij begeleiden hierbij bijvoorbeeld; directies, RGS-beleidsmakers, projectmanagers, uitvoerders, etc. naar een nieuwe manier van werken. Hierbij infiltreren wij in de bestaande lagen waardoor de dagelijkse werkzaamheden normaal doorgang kunnen vinden.

flexibel bedrijfsbureau

PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Binnen een Vastgoedonderhoud organisatie van ruim 200 FTE ondersteunen wij bij zowel de hands-on werkzaamheden in de piekmaanden als ook bij het inrichten van de processtructuren om te komen tot een gewenst rendement door het beheersen van de operationele risico’s.

VRAAGSTELLING VGO ORGANISATIE

De directie van het VGO heeft Profrema gevraagd, vanuit een te starten project, de nodige processen voor RGS in kaart te brengen. Dit doen wij als flexibel bedrijfsbureau, zowel uitvoerend als strategisch, gezamenlijk met- en binnen de bestaande organisatie.

De organisatie beschikt over de juiste ervaren, maar vooral, operationele mensen (Uitvoer). Men mist het grote overzicht om procesmatig te werk te gaan en zo rendement te kunnen behalen en/ of risico’s op voorhand te kunnen beheersen. De sterkte/ zwakte analyse maakt voor de directie een belangrijk onderdeel uit van de uiteindelijke organisatie scan.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgevers kiest voor Profrema omdat wij uniek zijn binnen de vastgoed onderhoudsbranche. Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant.

Uit evaluaties komt naar voren dat dit als zeer prettig ervaren wordt door zowel uitvoerende projectleiders, management kader en directie. Wij integreren binnen de bestaande organisatie en ondersteunen daar waar onze inzet het meest gewenst is. Door het koppelen van onze brede ervaring uit vergelijkbare projecten en branches aan de vraagstelling en proberen deze voor onze opdrachtgevers op maat te interpreteren.

Wij hebben geen theoretisch verhaal hoe het volgens het boek zou moeten binnen de organisaties, maar beroepen ons op proven-concepts en lessons-learned bij bestaande organisaties. Goed verandermanagement is de enige sleutel tot een constructieve verbetering van uw organisatie en meerwaarde voor uw medewerkers.

PLAN VAN AANPAK

De diensten ingezet door Profrema voor deze opdrachtgever zijn op te delen in twee hoofdgroepen. Te weten; (1) Operationele ondersteuning en (2) Consultancy op de gewenste processtructuren. Wij zetten hiervoor zowel onze Schilder+, Bouw en Vastgoed tak in (Operationeel) als wel Strategisch Vastgoed Management (Consultancy) op risicobeheer.

PLANNING

  • Intake met Directie en operationele organisatie, Voorstel Plan van Aanpak
  • Operationele praktijkcase begeleiden met interne PL, Proces iom Directie managen
  • Voortgangsbewaking proces, O metingen, KPI, Scenario Advies, Aanneemovereenkomst
  • Overdracht strategisch DOC. naar operationeel, uitvoercontroles, PL Advies, aanvangskeuringen
  • Projectmanagement, uitvoer- en rendementsbewaking, opleidingsprogramma, evaluaties
  • Lessons-learned, rendement strategie, operationeel- en directieadvies
  • MJOP beheer, tussentijdse NEN-inspecties.

RESULTAAT

Het proces is goed aangeslagen bij de directie en de vast te leggen documenten en werkwijze op voorhand hebben hun meerwaarde opgeleverd met betrekking tot transparantie en te behalen rendement. lessons-learned zijn geëvalueerd en zullen voor de volgende cycli worden meegenomen en gewogen.