pBel ons:  0316 525 025
 • specials
  totaal-ontzorgen
  inovatief en onafhankelijk
  full-service
  bureau-specials

PROFREMA SPECIALS | INNOVATIEF ONAFHANKELIJK KENNISBAKEN!

Wij ontzorgen uiteenlopende vastgoed onderhoudsorganisaties naar wens en op maat.

Met onze bewezen en ervaren praktijk methodes (proven-concepts) in de diverse vastgoedbranches hebben wij onze Profrema Specials doen laten ontstaan. Waar kennis, transparantie en regelgeving voor veel opdrachtgevers moeilijk te overzien zijn, hebben wij onze dynamische expertise opgebouwd door op vergelijkbare projecten in diverse keukentjes te mogen kijken. Dit maakt ons als Profrema tot een veel gevraagd sparringpartner bij uiteenlopende vraagstukken, implementaties en verandermanagement. Wij zetten hiervoor op vele vlakken ons ervaren flexibele bedrijfsbureau in.

Marco Nas, PRO Vastgoed

PROVEN CONCEPTS

Profrema is inmiddels een gewild partner en kennisbaken voor het onderhouden en beheren van strategisch (commercieel) vastgoed. Onderscheidend hierbij is onze proactieve benadering richting onze opdrachtgevers, om de ‘juiste keuzes’ aan de voorkant van een meerjaren scenario te maken én deze vervolgens dynamisch te kunnen gaan beheren naar uw specifieke wens.

Hieronder vindt u een opsomming van de uiteenlopende Vastgoed branches waar wij onze opdrachtgevers, met onze proven-concepts, strategisch bedienen. Onze onderliggende diensten vinden allen plaats binnen de verschillende fases van het proces en/of project. Onze ervaring en lessons-learned van de afgelopen jaren nemen wij mee voor uw ondersteuning.

FLEXIBLEL BEDRIJFSBUREAU

Wij komen bij onze opdrachtgevers steeds vaker in de situatie dat men ons vraagt om zowel mee te denken als mee te werken aan het verandermanagementproces binnen de bestaande organisatie. In de praktijk betekent dit dat Profrema, binnen het momenteel veel gewenste, Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), steeds vaker waar wenselijk of noodzakelijk als proces- en/of verandermanagement wordt ingezet. Organisaties, aan zowel de opdrachtgevende- als aan de opdrachtnemende kant hebben blijkbaar, binnen en buiten het RGS, nog steeds moeite en een uitdaging om gezamenlijk tot het zo gewenste resultaat en rendement te komen.

WIN WIN

Omdat Profrema al jaren, binnen de uiteenlopende organisaties, bewust als controlerende- en niet als uitvoerende partij optreedt, kunnen wij altijd transparant en objectief adviseren richting onze opdrachtgevers en -nemers. Wij doen dit overigens op zowel technisch operationeel- als op beleid strategisch vlak. Of het nu gaat om het laten slagen van een door u gewenst RGS-traject, calculatie, advies of volledig projectmanagement op uitvoer, wij zorgen voor uw meerwaarde.

TRIAS POLITICA

De term trias politica hebben we waarschijnlijk allemaal, ooit in een ver verleden, al eens op school horen vallen. Deze eeuwenoude driemachtenleer, lees de scheiding der machten, is een bewezen visie die volgens de Profrema denkwijze ook altijd binnen de Vastgoedketen gehanteerd zou moeten worden. Deze voorkomt namelijk, wetende uit opgedane ervaringen, veel frustratie en oneindige subjectieve discussies over perceptie van kwaliteit en resultaat, tussen opdrachtgevers en -nemers.

Het scheiden van de Opdrachtgevende- Uitvoerende- en Controlerende machten zal ook in dit geval de gewenste RGS-werkwijze en gedachte ten goede komen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze scheiding zelfs essentieel is om RGS-projecten te laten slagen.

OPERATIONELE UITVOER

Wij ondersteunen Technisch-operationele- en uitvoerende partijen (Opdrachtnemers) bij zowel het leveren van capaciteit (lees inspecties, calculaties, advies, projectmanagement, etc.) als bij het meedenken en creëren van risicobeheersing binnen de meerjaren onderhoudsplanningen.

STRATEGISCH BELEID

Wij ondersteunen Asset- en beleidsmatige partijen (Opdrachtgevers) bij zowel het leveren van ondersteuning op strategische beleidsvraagstukken (lees verduurzaming, rendement, scenario’s etc.) als bij het dynamisch beheren van de risico’s en afgesproken Kosten Prestatie Indicatoren binnen de meerjarenonderhoudsplannen.

OVERIGE BRANCHES

Wij verwijzen u ook graag naar onze overige operationele branches binnen Profrema; Schilder, Bouw en Vastgoed. Op deze pagina’s vindt u de diverse diensten die wij leveren aan collega organisaties die u al voor gingen bij Profrema.

Proven-concepts projecten

Recente Opdrachten

Hierboven vindt u een selectie uit onze landelijke Bouwprojecten en voortkomende -diensten zoals wij deze binnen onze Profrema organisatie aan de landelijke Bouwbranche aanbieden. Voor aanvullende informatie kunt u ons natuurlijk te allen tijde benaderen via mail info@profrema.nl of telefonisch 0316 525 025, wij staan u graag te woord of plannen een afspraak.

Ons Werkterrein

 • VASTGOED ONDERHOUD BEDRIJVEN (VGO)
 • WONING CORPORATIES
 • GEMEENTEN EN OVERHEDEN
 • SCHOOL EN ZORGINSTELLINGEN
 • LEISURE MARKT
 • VERENIGING VAN EIGENAREN
 • BELEGGERS EN VVE ORGANISATIES

Aan het woord

 • Profrema is sinds jaar en dag onze partner, in eerste instantie vooral op het gebied van buiten- en binnen-schilderwerk maar nu als adviseur bij alle vraagstukken die binnen ons VvE bestuur en parkbeheerder spelen. Indirect heeft namelijk het onderhoudsvraagstuk direct invloed op het door ons te verwachten rendement op vakantiewoningen. Profrema ondersteund ons in de budgetvraagstukken door naast een professionele en gedegen MJOP-rapportages ook de bijbehorende budgetten voor verschillende scenario’s onder de aandacht te brengen. In de uitvoer doet men de volledige aanbesteding voor de door ons voorgeschreven partijen en vervolgens de controle op kwaliteit in en na uitvoer werkzaamheden. De rapporten en scenario aanpassingen binnen onze MJOP’s worden op het kantoor in Zevenaar uitgewerkt, gezamenlijk doorgenomen en digitaal gearchiveerd in een share Cloud-omgeving die wij te allen tijde kunnen inzien. Profrema vult voor ons een belangrijk vacuüm tussen operationele kennis van uitvoer en het strategisch meedenken aangaande rendementsvraagstukken.

  Anoniem, Voorzitter VvE Vakantieparken/ Technische Commissie Roompot (NL-DE) (op acquisitie n.a.v. bovenstaand wordt geen prijs gesteld)
 • Sinds 6 jaar ondersteund Profrema onze technische organisatie bij niet alleen het technisch maar ook het strategisch onderhouden van onze MJOP’s. Dit doet men naast, waar noodzakelijk, het begeleiden van nieuwbouw- en onderhoud aanbestedingstrajecten. Daarnaast heeft men ons geholpen met het kiezen en inrichten van een nieuw MJOP beheersysteem (O-prognose) Onze data is sindsdien in één oogopslag inzichtelijk van kelder tot dak en alle bijbehorende installatie technische zaken. Men heeft ons dynamisch leren kijken naar onze visie op onderhoud, dit heeft ons per direct hogere rendementen opgeleverd waar onze leden zeer content mee zijn. Prettige benaderbare mensen die luisteren naar mijn vragen en vervolgens advies geven omtrent de mogelijke oplossingen.

  Anoniem, Financieel Vastgoed Beheerder/ Investeerder Recreatieparken NL (op acquisitie n.a.v. bovenstaand wordt geen prijs gesteld)

Profrema Specials werkt voor; Corporaties, VGO Bedrijven, Overheden, Gemeenten, Verenigingen Van Eigenaren, Vastgoedbeheerders, Vastgoedmanagementbureaus, Vakantieparken, Hotel Organisaties, Zorginstellingen, Scholenstichtingen, Franchise Organisaties, Woningbouw Verenigingen, Beleggers, Commerciële Vastgoed Herbestemmers, RGS groepen, Etc.

Profrema Specials levert; Flexibel Bedrijfsbureau, Asset Management, Tactische Ondersteuning, Strategische Ondersteuning, Objecten Inspecties, Meerjaren Onderhouds Budgetten, Meerjaren Onderhouds Plannen, Scenario Advies, Hoeveelheden Opnames, Technische Controles, Bestekken Beschrijvingen, Uitvoer Normeringen, Project Voorbudgetteringen, Digitale Aanbestedingen, Project Afprijzen, Offerte/ Prijsspiegelingen, Begroting Adviezen, Bezuiniging Adviezen, Onderaannemers Selecties, Wensen Behoeften Advies, Duurzaamheid Advies, Technisch Advies, Kwaliteitsadvies, Prijsadvies, Directie Voering, Project Consultancy, Aanbesteding Begeleiding, Project Planning, Voortgangsbewaking, Kwaliteitscontroles, Tolerantie Bewaking, Meer- Minderwerk Bewaking, Dossier Opbouw, Etc.

Onze Partners

 • Graafschap College
 • delta-scholen
 • VakmediaNet
 • sigmares
 • kleurrijk wonen
 • suntrus achmea
 • baston wonen
 • vrijleve
 • poort6
 • portaal
 • woonstede
 • mitros
 • roompot
 • compact real estate
 • daelmans vastgoed
 • liemersnovum
 • skpo
 • ROC Rijn&Ijssel
 • scala college
 • hagemans vastgoed onderhoud
 • rutges