pBel ons:  0316 525 025

Vastgoed Quickscan

QUICKSCAN

De QuickScan is een snelle en effectieve methode om de conditionele staat van uw vastgoed en/of portefeuille te bepalen. Deze doen wij aan de hand van NL/SfB coderingen in de NEN 2767 systematiek die non-destructief is. De rapportage oplevering kan digitaal geschieden of in diverse naar uw voorkeur opgegeven formats als; PDF, XLS, O-prognose, Vastware, Property Plan, etc.

Het in kaart brengen van deze NEN condities gebeurt vaak om niet alleen de status maar ook het mogelijk gewenst uitvoerend jaar indicatief te kunnen bepalen. Dit ten opzichte van het op voorhand theoretisch geplande scenario in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Vastgoed Quickscan