pBel ons:  0316 525 025

Tussentijdse controle

MONITOREN

Uit ervaring weten we dat dit bij veel van onze opdrachtgever nog een ondergeschoven kindje is en het belang van deze tussentijdse controles binnen de meerjaren cycli essentieel zijn om reactief en dynamisch beheer te voeren. Volgens de NEN methode zou dit in ieder 3e jaar dienen plaats te vinden.

Binnen de Profrema methode van cycli monitoren, is de eerste check vaak de aanvangskeuring aan het begin van de meerjaren cycli. Aan het eind van deze cycli doen wij een jaar vóór de geplande uit te voeren werkzaamheden een QuickScan of 0-meting om te bepalen of de theoretische duur van het element ook daadwerkelijk aan onderhoud of vervanging toe is. De uitkomst bepaald vervolgens, na evaluatie met de opdrachtgever, of we tot uitvoer en besteding van budget over moeten gaan.

In de tussenliggende periode, tussen aanvangs- en eindkeuring, vinden de tussentijdse controles plaats. Deze zijn vergelijkbaar met een QuickScan, waar we veelal dezelfde elementen controleren.

VOORBEELD

Als voorbeeld bij een 7 tussenliggende jaren schildercyclus vindt er voor jaar 1 een aanvangskeuring plaats, in jaar 3 en 5 een tussentijdse controle en jaar 7 een QuickScan.