pBel ons:  0316 525 025

NEN 2767 opname

NON DESTRUCTIEF

Onze inspecteurs zijn opgeleid om inspecties conform de norm NEN 2767 conditiemeting uit te voeren. Deze non-destructieve methode vereenvoudigt het transparant en eenduidig communiceren over de technische conditie van zowel de individuele bouwdelen als het totale bouwobject. Let wel het non-destructieve karakter vormt het verschil met een inspectie of 100% opname.


NEN2767 METHODE

Door de verdergaande standaardisatie van de NEN meetmethode zijn inspecties reproduceerbaarder en eenduidiger geworden. De NEN is mede daarom de aangewezen methode wanneer de opdrachtgever hoge eisen stelt aan de transparantie van de inspecties én de daaraan gekoppelde onderhoudsmaatregelen.

Met een jarenlange ervaring op het gebied van onderhoud van zeer diverse gebouwen, zijn wij in staat om de geconstateerde conditie van de bouwdelen tevens te vertalen naar de meest realistische onderhoud scenario`s binnen het MJOP.

NEN2767 Opname

NEN+

Daarvoor koppelen wij de standaard technische en visuele NEN keuring steeds vaker aan een praktische "plus" .Deze combinatie zorgt ervoor dat er een nog duidelijker afweging gemaakt kan worden door onze opdrachtgever, hoe in de scenario`s slimmer met het schilderwerk budget om te gaan