pBel ons:  0316 525 025

MJOP Vastgoed

MJOP OF MOP

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is dé basis voor een kwalitatief goed en gedegen onderhoudsbeleid, het bepalen van de reserveringen en de Total Costs of Ownership (TCO) Voor rijksgebouwen van Gemeentes en andere Overheden zijn deze meerjarenplannnen al reeds honderd jaar een gemeengoed. Daarna volgden al snel de grotere maatschappelijke organisaties als; Woningcorporaties, Onderwijs- en Zorginstellingen, VvE`s.Beleggers, etc.

TRANSPARANT

Profrema verzorgt voor diverse opdrachtgevers binnen de Nederlandse vastgoedmarkt het gehele MJOP traject. Dit doen wij vanaf de conditie/ o-meting, bouwkundige inspecties, tussentijdse en eindcontroles tot en met het dynamisch strategisch, tactisch en uitvoerend beheren van risico management binnen de cycli en scenario`s van het MJOP.

De goede basis van een MJOP is een gedegen bouwkundige inspectie en/of conditiemeting volgens de NEN 2767. Deze eenduidige inspectieresultaten worden vervolgens verwerkt in een transparant technisch bouwkundig rapport en bevat onder andere conditiescores van alle bouwdelen, voldoende foto`s, een bouwkundig advies en een kostenindicatie van de uit te voeren herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden (MJOB).

Onderhoudsplan mjop opstellen

VOORBEELD

Een voorbeeld uit de praktijk is dat waar achterstallig onderhoud aanwezig is dit kan leiden tot een ongewenste verhoging van bijdragen en kosten voor de eigenaar. Het toekomstige onderhoud wordt vervolgens gepland en begroot voor een periode van 10, 15, 20 of 25 jaar binnen het MJOP, afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever)in het MJOP.

Profrema kan het verschil voor u maken door een dynamisch MJOP voor u opstellen. Dit houdt in dat wij niet uitgaan van het theoretische stukje papier in uw archiefkast maar, volgens de NEN norm tussentijds- en eindinspecties laten plaatsvinden.

Op basis van deze inspectie uitkomsten kan het onderhoudsplan onderweg worden aangepast of bijgesteld. Dit geeft u, indien wenselijk de ruimte om herstelwerkzaamheden naar voren te halen of zelfs uit te stellen wanneer dit nog niet nodig mocht zijn. De verduurzamingsvraagstukken en de Total Costs of Ownership (TCO) vormen hierbij steeds vaker een belangrijke leidraad.

Weet u overigens dat het voor een VvE, opgericht na 2008, wettelijk verplicht is om in het bezit te zijn van een zogenaamd MJOP. Voor oudere VvE`s van voor 2008 verdient dit zeker onze aanbeveling ter onderbouwing van de financiële huishouding.