pBel ons:  0316 525 025

MJOP Shilderwerk

MJOP Meerjaren onderhousplan

Bij het opstellen van een meerjarenondershoudsplanning (MJOP) voor specifiek het schilderwerk starten wij vaak met een zogenaamde QuickScan. Van hieruit gaan we gezamenlijk bepalen hoe urgent de behoefte om te gaan schilderen is. Indien nodig brengen we de totale hoeveelheden van meters schilderwerk en aanverwant in kaart, We realiseren gezamenlijk een o meting wanneer de eerder opgenomen hoeveelheden kunnen worden weggezet in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Wij stellen samen met u de wensen voor betreffende cycli op en kunnen deze over de jaren heen binnen het MJOP en NEN conform voor u bewaken, controleren en waar nodig bijstellen.


CONDITIESCORES

Het bovengenoemd MJOP rapport bevat; naast het schilderwerk, de conditiescores van alle bouwdelen, uitgebreide foto`s, bouwkundige adviezen en kostenindicaties/ prijzenblad van direct uit te voeren herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat er achterstallig onderhoud aanwezig is, vervolgens komt er een plotselinge verhoging van bijdragen en kosten voor de eigenaar. Het toekomstige onderhoud wordt vervolgens gepland en begroot voor een periode van 10, 15, 20 of 25 jaar (afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever) in het MJOP.


onderhoudsplan schilderwerk

DYNAMISCH

Profrema kan steeds vaker het verschil maken door een dynamisch MJOP voor u op te stellen. Dit houdt in dat er tussentijds inspecties plaatsvinden en dat op basis van deze inspecties het onderhoudsplan, indien nodig, dynamisch wordt aangepast. Dit heeft als voordeel dat je er bij onverwachte degradatie op tijd bij bent en de herstelwerkzaamheden in prijs wellicht nog laag zijn. Of waar mogelijk we de voorziene werkzaamheden zelfs uit kunnen stellen omdat deze, in het theoretisch geplande jaar, nog niet nodig blijken te zijn. U kunt zo flexibel en creatief met uw budgetten binnen uw opgesteld MJOP omgaan en zelfs uw total costs of ownership (TCO) verlagen.