pBel ons:  0316 525 025

EPA/U Advies

Energie-Index

Vanuit de Europese regelgeving is de EPBD (Energy Performance Building Directive) tot stand gekomen. De noodzaak van energiebesparing en milieu zijn hiermee hoog op de agenda gekomen en een punt geworden voor vele woning bezitters in zowel de maatschappelijke als commerciële vastgoed branche.

OBJECTSCAN

Vanaf het jaar 2000 is in Nederland reeds grootschalig gewerkt aan het in beeld brengen van de energetische waardes van alle vastgoedobjecten. Door middel van een energie ObjectScan zijn de energie-indexen vast te stellen. Deze zogenaamde energie labels lopen van A+ naar G. Waarbij A+ de meest energiezuinige variant is en G de grootste energieverspilling.

ACTUALISATIE

Profrema heeft een jarenlange ervaring betreffende het in beeld brengen en actualiseren van deze energie labels. Vanuit alle reeds aanwezige energie labels kan Profrema voor u de doorrekening maken welke energiebesparende maatregelen er voor u als opdrachtgever economisch en doelmatig van belang zijn. Uiteindelijk met als doel beleidsbepalingen op te stellen en de gewenste labelsprong te realiseren.

EPA/U Advies