pBel ons:  0316 525 025

Corporatie Concept

CORPORATIE CONCEPT

Bij het Asset Management richt men zich op zowel het maatschappelijke-, duurzame-, als financiële rendementen en vraagstukken. Wij zijn hierbij een veelgevraagd adviseur en aanvullende kennisbaken richting diverse organisatie met vastgoedportefeuilles die beheerd worden voor uiteenlopende klanten en fondsen.

Omdat Profrema zich aan beide kanten van het vastgoed spectrum bevindt, zowel strategisch als technisch, kunnen wij onze opdrachtgevers vaak in de ruimste zin bedienen bij de lastige vraagstukken waar men heden ten dage mee te maken heeft.

RISICO BEHEER

Het inschatten van risico’s binnen de bestaande vastgoed organisaties en het inzicht verkrijgen om de beschikbare budgetten zo maximaal mogelijk in te zetten is de grote uitdaging van vandaag. Binnen het vastgoed-, en meer specifiek, de corporatie wereld zien we dat de asset manager zich er steeds meer op richt om zijn vastgoed financieel aantrekkelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord te exploiteren.

Hierbij is de kreet voorspelbaar onderhoud momenteel een veel besproken issue binnen onze vastgoed relaties. Voor Profrema zit hier direct de brug naar onze jarenlange visie; het belang van actuele ‘conditie inzichten ‘om dynamisch te kunnen beheren. Meten is weten!

flexibel bedrijfsbureau

SCENARIO ADVIES

Profrema creëert voor u de voorwaarden en uitgangsposities om uw meerjaren onderhoud scenario’s dynamisch te kunnen beheren. De transparantie op de noodzakelijke werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden, op basis van vooraf bepaalde kwaliteit, maken het verschil of uw vastgoedonderhoud uiteindelijk naar wens ingevuld wordt, dit op zowel visueel als financieel vlak.

Profrema is door haar jarenlange ervaring in de onderhouds- en vastgoedbranche geworden tot een bewezen onafhankelijke ‘hands on’ ontzorger voor iedere vastgoedbeheerder en/of vastgoedmanagementorganisatie binnen Nederland en zelfs daarbuiten. Met Profrema als kennisbaak en haar transparante Calculatie Frames ten grondslag, kunt u uw meerjaren onderhoud scenario’s op maat en per complex inrichten.

ENERGIE-INDEX

Vanuit de Europese regelgeving is de EPBD (Energy Performance Building Directive) tot stand gekomen. De noodzaak van energiebesparing en milieu zijn hiermee hoog op de agenda gekomen en een punt geworden voor vele woningbezitters in zowel de maatschappelijke als commerciële vastgoed branche.

ACTUALISATIE

Profrema heeft een jarenlange ervaring betreffende het in beeld brengen en actualiseren van deze energie labels. Vanuit alle reeds aanwezige energie labels kan Profrema voor u de doorrekening maken welke energiebesparende maatregelen er voor u als opdrachtgever economisch en doelmatig van belang zijn. Uiteindelijk met als doel beleidsbepalingen op te stellen en de gewenste labelsprong te realiseren.

DIC DUURZAAM

Door onze jarenlange praktijkgerichte ervaring, kennis en inzicht van de Nederlandse vastgoedmarkt heeft Profrema een Duurzaam Integraal Concept (DIC) ontwikkeld. Het DIC kan voor vastgoedbezitters, woningcorporaties en overige institutionele eigenaren van vastgoed uiteindelijk een besparing op kosten van meer dan 25% realiseren.

MISSIE

Vanuit Profrema is het onze missie om met een onderscheidende aanpak, op het gebied van het verduurzamen van de vastgoedobjecten, ons steentje bij te dragen. Dit om gericht en met zicht op de toekomst een betere vastgoedwaarde voor onze toekomstige gebruikers achter te laten. Deze integrale benadering zal uiteindelijk altijd meer opleveren dan de investeringen die hiermee gemoeid gaan.


PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Voor een corporatie in het midden van het land met meer dan 8000 VhE hebben wij de ondersteuning voor het Resultaat Gericht Samenwerken nieuwe vorm gegeven. Waar Profrema een ambassadeur is van het RGS vinden wij wel dat dit in een gecontroleerde omgeving dient plaats te vinden. Dit doen we door, vanuit onze ervaring, de risico’s voor zowel de corporatie als opdrachtnemer te beheersen. De win/win voor een duurzame en stabiele relatie.

VRAAGSTELLING CORPORATIE

Profrema kreeg steeds vaker, maar in 2016 voor het eerst concreet, de vraag vanuit de opdrachtgevende markt waarom hun RGS niet werkt? KPI’s indien aanwezig werden niet nagekomen, meerwerk is aan de orde van de dag, planningen worden lastig nagekomen, etc. HELP?

Inmiddels werken wij ondersteunend op veelal dezelfde vraagstukken van Corporaties binnen heel Nederland. De uitdagingen zijn veelal hetzelfde en de oplossingen daarmee ook.

WAAROM PROFREMA

Onze Corporaties kiezen vooral voor Profrema omdat wij uniek zijn binnen de vastgoed onderhoudsbranche. Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant. Uit evaluaties komt naar voren dat dit als zeer prettig ervaren wordt door zowel uitvoerende projectleiders, asset management, kader en directies/ RVC’s. Wij koppelen onze brede ervaring uit vergelijkbare Corporatie projecten en overige branches aan de vraagstelling en proberen deze voor onze Corporaties op maat te interpreteren.

Uit evaluaties komt naar voren dat dit als zeer prettig ervaren wordt door zowel uitvoerende projectleiders, management kader en directie. Wij integreren binnen de bestaande organisatie en ondersteunen daar waar onze inzet het meest gewenst is. Door het koppelen van onze brede ervaring uit vergelijkbare projecten en branches aan de vraagstelling en proberen deze voor onze opdrachtgevende Corporaties op maat te interpreteren.

Wij hebben geen theoretisch verhaal over hoe het volgens het boek zou moeten binnen de diverse organisaties, maar beroepen ons op proven-concepts en lessons-learned bij vergelijkbare Corporaties die u reeds voorgingen. Onze klant van vandaag is onze ambassadeur voor morgen!

PLAN VAN AANPAK

De diensten ingezet door Profrema voor deze Corporatie zijn op te delen in twee hoofdgroepen. Te weten; (1) Operationele ondersteuning en (2) Consultancy op de gewenste processtructuren. Wij zetten hiervoor zowel onze Schilder+, Bouw en Vastgoed tak in (Operationeel) als wel Strategisch Vastgoed Management (Consultancy) op dynamisch scenario-, KPI-, en risicobeheer. Ook het duurzaamheidsvraagstuk is een niet te vergeten onderdeel voor de komende jaren.

PLANNING

ALGEMEEN
 • Intake RGS/ Asset Manager, Tactische- en Strategische visie
 • Risico Beheer ervaringen verzamelen
 • Voorstel Plan van Aanpak
STRATEGISCH
 • Conditie (0)meting, Opname, Vullen digitale data MJOP
 • KPI’s, Cyclus en scenario analyse , Duurzaamheid en Strategisch Advies
 • Voortgangsbewaking proces, O-metingen, KPI, Scenario Advies
 • Overdracht strategisch DOC. Begeleiden interne PL, Proces iom Directie managen
 • Opleveren haalbare Aanneemovereenkomst
 • Aanvangskeuringen t.b.v. Start MJOP
 • Lessons-learned
 • Tussentijdse NEN inspecties (MJOP Cyclus)
OPERATIONEEL
 • Beheren aannemersovereenkomst
 • Calculatie Frame, Bestek, KPI in VTA vastleggen
 • Overdracht strategisch DOC. naar operationeel, PL Advies
 • Operationele praktijkcase begeleiden met interne PL
 • Projectmanagement, uitvoercontroles en rendementsbewaking
 • Opleidingsprogramma’s, evaluaties
 • Aanvangskeuringen ten behoeve van Cycli
 • Consultancy Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
 • Lessons-learned, rendement strategie, operationeel- en directieadvies

RESULTAAT

Operationeel is het proces goed aangeslagen bij de uitvoerende projectleiders. De vast te leggen documenten en werkwijze op voorhand hebben hun meerwaarde opgeleverd met betrekking tot transparantie en te behalen resultaat. Lessons-learned zijn geëvalueerd en zullen voor de volgende cycli worden meegenomen en gewogen. Het gecontroleerde RGS is tegen verwachting in als zeer positief ontvangen.

Strategisch en tactisch is gebleken dat het veel voorkomende vacuüm tussen Asset- en operationeel manager is komen te vervallen. Waar in het verleden vaak onduidelijkheden waren over het wel dan niet uit te voeren werk en voorhanden budget, liggen in de documenten onder de processen deze allemaal transparant verankert.

De financiële directie is zeer tevreden en opgelucht dat men vanuit de spin off nu kan gaan rekenen met zuivere data. Dit voorkomt onnodige verrassingen en bijstellingen.