pBel ons:  0316 525 025

zorg concept

MJOP ZORGCONCEPT

Door jarenlange ervaringen binnen ons Vastgoed team, op het gebied van onderhoud van zeer diverse complexen, zijn wij in staat gebleken om de geconstateerde condities van de benoemde bouwdelen tevens te vertalen naar de meest realistische onderhoudsscenario’s.

Daarvoor koppelen wij de standaard technische en visuele NEN-keuring aan een Profrema “plus”. Deze gematigde ‘destructieve inspectie’ zorgt er aanvullend voor dat er een nog duidelijker afweging gemaakt kan worden. Lees; hoe binnen het MJOP en de daarbij gewenste scenario’s nog slimmer met budgetten kan worden omgegaan.

Vooral binnen de Zorgbranche zien we dat naast onderhoud en verduurzamen ook factoren als binnenmilieu, veiligheid, leefbaarheid en natuurlijk zorgbestendig een belangrijke plaats binnen de onderhoudsscenario’s innemen. Wij zijn door de diverse uiteenlopende projecten binnen de zorgbranche hier inmiddels meer dan bekend mee.

TRANSPARANT

Profrema verzorgt voor diverse opdrachtgevers binnen de Nederlandse vastgoedmarkt het gehele MJOP-traject. Dit doen wij vanaf de conditie/ o-meting, bouwkundige inspecties, tussentijdse en eindcontroles tot en met het dynamisch strategisch, tactisch en uitvoerend beheren van risicomanagement binnen de cycli en scenario’s van het MJOP.

De goede basis van een MJOP is een gedegen bouwkundige inspectie en/of conditiemeting volgens de NEN 2767. Deze eenduidige inspectieresultaten worden vervolgens verwerkt in een transparant technisch bouwkundig rapport en bevat onder andere conditiescores van alle bouwdelen, voldoende foto’s, een bouwkundig advies en een kostenindicatie van de uit te voeren herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden (MJOB).

flexibel bedrijfsbureau

PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Voor een zorgorganisatie in het oosten en midden van Nederland, met meer dan 80 gebouwen in hun vastgoedportefeuille, verlenen wij de ondersteuning op zowel technisch als beleidsmatige vraagstukken.

VRAAGSTELLING ZORGINSTELLING

Profrema is medio 2017 gevraagd om de bestaande organisatie te ondersteunen bij diverse uiteenlopende onderhoudsvraagstukken. Uit deze projecten en evaluaties kwamen aanvullende vragen hoe een dynamisch MJOP in te richten die een duidelijker beeld geeft van de complete vastgoedportefeuille. Ondersteuning van implementatie voor een nieuw beheersysteem is gewenst.

Daarnaast kwamen vanuit de directie richting het vastgoedmanagement de vragen als; welke complexen worden er doorgeëxploiteerd, waar gaan we verduurzamen en waar willen we wellicht zelfs gaan kiezen voor nieuwbouw? Profrema ondersteund waar nodig de bestaande organisatie om, zowel op de korte- als lange termijn, de gewenste doelstellingen te behalen.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgevers kiezen voor Profrema omdat wij uniek zijn binnen de vastgoed onderhoudsbranche. Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant. Uit evaluaties komt naar voren dat zowel de strategische kennis als technische inhoud als zeer prettig ervaren wordt door vastgoedportefeuille beheerders, directies en RVC’s.

Wij koppelen onze brede ervaring uit vergelijkbare Zorg-projecten en andere branches aan deze vraagstelling, en proberen deze voor onze opdrachtgever op maat te interpreteren.

PLAN VAN AANPAK

De diensten ingezet door Profrema voor deze Zorg-opdrachtgever zijn wederom op te delen in twee hoofdgroepen. Te weten; (1) Operationele ondersteuning en (2) Consultancy op de gewenste MJOP implementatie. Wij zetten hiervoor zowel onze Schilder+, Bouw (Operationeel) en Vastgoed (Strategisch) tak in.

PLANNING

ALGEMEEN
 • Intake vastgoedbeheerder, Strategische visie, Voorstel Plan van Aanpak
OPERATIONEEL
 • Opname meters, Inspectie niet standaard reparaties, Dubbel glas issues
 • Calculatie Frame, Bestek, KPI in VTA vastleggen
 • Aanbesteding, Prijsspiegeling, Aannemersovereenkomst
 • Projectmanagement, Controle op uitvoer, Oplevering
 • Aanvangskeuringen ten behoeve van Cycli
 • Consultancy Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
STRATEGISCH
 • Conditie meting, Opname, Vullen digitale data MJOP
 • Cyclus scenario, Duurzaamheid en Strategisch Advies
 • Tussentijdse NEN inspecties (MJOP Cyclus)
 • Projectmanagement, uitvoer- en rendementsbewaking, opleidingsprogramma, evaluaties
 • Lessons-learned, vastgoedmanagementadvies
 • MJOP cycli beheer, tussentijdse NEN-inspecties.

RESULTAAT

De operationele uitvoer op korte termijn is lopend en de organisatie heeft een duidelijk beeld waar men met het huidige onderhoud staat. Komende jaren zullen de overige gebouwen met beleid in kaart gebracht en onderhouden worden voor eventuele doorexploitatie. Het aanbesteden via het Calculatie Frame heeft als belangrijkste resultaat gegeven dat men niet langer voor onverwachte verrassingen en nacalculaties van meerwerk komt te staan.

Op strategisch is er een eerste flinke stap gezet naar het inrichten van een transparant en volledig MJOP. Op deze wijze kunnen we, met de juiste data, beter budgetteren en calculeren wat de komende jaren de uitdagingen voor de organisatie kunnen zijn. We zullen de tijd van de uitvoerende mensen binnen de bestaande zorgorganisatie zorgvuldig moeten verdelen tussen de dagelijkse onderhoudsuitdaging en het verschaffen van onderhoudsinzicht op de lange termijn.

Profrema zal hierbij de komende jaren blijven fungeren als strategisch partner en flexibel naar zwaarte worden ingezet waar de wens is.