pBel ons:  0316 525 025

MJOP Scholenconcept

MJOP SCHOLENCONCEPT

Al jaren ondersteunen wij onderwijsinstellingen en scholen stichtingen met het beheren van hun vastgoed. Waar dit in het verleden nog vaak via de gemeenten liep is de verantwoordelijkheid en daarmee het goed nadenken over het gewenste onderhoud de laatste jaren volledig bij de stichtingen en onderwijsinstellingen zelf komen te liggen.

Naast het inspecteren, onderhouden en aanbesteden van het schilderwerk is het hebben van een goed meerjaren onderhoudsplan steeds belangrijker geworden binnen de huidige markt. Juiste scenario’s hanteren is een must geworden mede door de ingezette landelijk krimp. Vraagstukken als, wel of niet voortzetten van locaties, voor welke periode in stand houden, of het mogelijk overgaan naar geconcentreerde nieuwbouw. Dit zijn allemaal uitdagingen waar de huidige onderwijsinstellingen, naast het goed lesgeven, in deze tijd mee te maken hebben gekregen.

Profrema bedient inmiddels meer dan honderd scholen van goeddoordachte plannen hoe optimaal en op maat met het onderhoud van de schoolgebouwen om te gaan. Hierbij zijn de scenario’s, naast zowel bovengenoemde vraagstukken als binnenmilieu, veiligheid, etc. een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. Onze dynamische MJOP’s blijken een essentiële vraag te beantwoorden binnen de Nederlandse onderwijsinstellingen.

flexibel bedrijfsbureau

CONTRACT MANAGEMENT

Een optimaal contractmanagement zorgt voor meerwaarde en kwaliteit door het terugbrengen van de risico’s. Wij adviseren daarom ook bij het onafhankelijk opstellen van aanbestedingen, prijsspiegelingen en vervolgens het selecteren van uitvoerende partijen.

Het opstellen van KPI’s en andere overeengekomen voorwaarden dienen binnen het inkoopproces, naast de platte prijs, niet uit het oog verloren te worden. Om de afspraken goed tijdens de cycli te blijven bewaken verzorgen wij naast het Contract Onderhoud (CO) ook de controles op uitvoer, oplevering en binnen de cycli van het MJOP met haar onderliggende afspraken, die zelfs vaak door wetgeving worden voorgeschreven.

BINNENMILIEU

Na het jaar 2005 ontstonden er veel klachten over het binnenmilieu vooral de scholen kwamen destijds breed in het nieuws. Als gevolg dat het binnenmilieu een punt hoog op de landelijke agenda is geworden. Ook de steeds meer luchtdichte nieuwbouwwoningen leverden de nodige problemen met onder andere de ventilatie op. Vanuit deze vraagbehoefte werd voor de verschillende Vastgoedobjecten vanaf toen de kwaliteit van het binnenmilieu bepaald met de zogenaamde BiMi, ontwikkeld volgens de ISSO (82.4) publicatie.

Profrema heeft voor het binnenmilieu een QuickScan ontwikkeld, hiermee kunnen we als eerste de huidige actuele situatie van de objecten voor u in beeld brengen. Daarna kunnen we vanuit de verschillende thema’s de status en afwijkingen verfijnen


PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd. Door het hele land ondersteunen wij onderwijsinstellingen met de diverse onderhoudsvraagstukken. Voor een onderhoudsbureau in midden Nederland, bestaande uit drie stichtingen met gezamenlijk ruim 80 scholen, onderhouden wij sinds 2014 het binnen- en buitenschilderwerk. Sinds 2016 is dit de volledige buitenschil geworden met diverse onderliggende scenario’s.

VRAAGSTELLING SCHOLEN STICHTING

Vanaf 2016 is Profrema gevraagd om naast het reguliere onderhoud ook advies te geven hoe om te gaan met diverse mogelijke scenario’s. Ook hierbij de integratie van mogelijke verduurzamings- en nieuwbouwtrajecten.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgever kiest voor Profrema omdat wij reeds jaren een prettige samenwerking hebben naar ieders tevredenheid. Waar we in het verleden vooral actief waren met onze afdeling Schilder+ mogen wij nu ook de aanvullende diensten verzorgen vanuit onze afdeling Vastgoed.

Wij koppelen hierbij onze brede ervaring uit vergelijkbare projecten binnen de branche aan de specifieke vraagstelling per school en proberen deze voor onze opdrachtgever op maat te interpreteren en in te vullen.

PLAN VAN AANPAK

Gezamenlijk met het stichtingsbestuur wordt de vastgoedvoorraad van diverse scholen in midden Nederland doorgenomen. Elke school krijgt vanuit de toekomstvisie een stempel opgeplakt dat later overeen kan komen met het toe te passen scenariobeleid. Wij adviseren de diverse schoolbesturen hierin, op zowel strategisch (midden- en lange termijn) als operationeel (korte termijn) vlak, hoe om te gaan met hun vastgoedonderhoud.

PLANNING

ALGEMEEN
 • Intake bestuur, verantwoordelijken vastgoedbeheer, Strategische visie, Voorstel Plan van Aanpak
OPERATIONEEL
 • Opname meters, Inspectie niet standaard reparaties, Bouwkundige gebreken
 • Calculatie Frame, Bestek, KPI in VTA vastleggen
 • Aanbesteding, Prijsspiegeling, Aannemersovereenkomst
 • Projectmanagement, Controle op uitvoer, Oplevering
 • Aanvangskeuringen ten behoeve van Cycli
 • Consultancy Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
STRATEGISCH
 • NEN2767 Conditie meting, vullen digitale data MJOP
 • Bepalen Cyclus scenario
 • Toepassen duurzaamheid, nieuwe wet en regelgeving
 • Opstellen MJOB (budgetten)
 • Invullen Strategisch Advies
 • Tussentijdse NEN inspecties (MJOP Cyclus)
 • Beheer Contractmanagement
 • Projectmanagement, uitvoer- en rendementsbewaking, evaluaties

RESULTAAT

De operationele uitvoer op korte termijn is lopend en het stichtingsbestuur heeft een duidelijk beeld waar men met het huidige scholenonderhoud staat. De gewenste transparantie is daarmee behaald. Komende jaren zullen we ook de overige schoolgebouwen met beleid in kaart brengen en het scenarioplan bepalen voor wel of niet doorexploitatie. Het aanbesteden van schilderwerk via het Calculatie Frame heeft als belangrijkste resultaat opgeleverd dat men niet langer voor onverwachte verrassingen en nacalculaties van meerwerk komt te staan. De controle op uitvoer gebeurt volledig door de inspecteurs van Profrema en niet langer door de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.

Op strategisch en scenario gebied is er gekozen voor een volledig nieuwe visie vanuit het onderhoudsteam. Een eerste belangrijke stap was hierbij het inrichten van een transparant en volledig MJOP/B . Op deze wijze kunnen we, met de juiste data, nog beter budgetteren en calculeren wat de komende jaren de uitdagingen voor de diverse scholen zijn.

Profrema zal de komende jaren, zowel op strategisch- als op operationeel niveau blijven fungeren als gesprekspartner. Dit om een onafhankelijk beeld en visie op het scholenvastgoed en -onderhoud te houden.